Universität Galatz, Rumänien
November/Dezember 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn
Februar/März 2015

In Vorbereitung:

2015

Museul Taranului Roman Bularest
Deutsche Kirche St. Katharinen Kiew
Universität Lemberg/ L’wiw

Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin